Në datën 10 Mars 2021 u zhvillua mbledhja e radhë së Grupit Ndërinstitucional për Koordinimin e Politikës Tregtare dhe Lehtësimit të Tregtisë, në formatin online.

Read more ...