• Ligj nr. 98/2021 “Për ratifikimin e Vendimit nr.1/2021, të Këshillit të Stabilizim-Asociimit Bashkimi Evropian – Shqipëri, që ndryshon Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit, ndërmjet Komuniteteve Evropiane dhe shteteve të tyre anëtare, nga njëra anë, dhe Republikës së Shqipërisë, nga ana tjetër, duke zëvendësuar Protokollin 4 të saj, në lidhje me përkufizimin e konceptit “produkte origjinuese” dhe metodat e bashkëpunimit administrativ”’. (Hyrja në fuqi në 1 Shtator 2021)

  kliko ketu

 

 • Ligji 99/2021 “Për ratifikimin e vendimit të Komitetit të Përbashkët EFTA-Shqipëri nr.1 i vitit 2021, miratuar më 24.6.2021, për ndryshimin e protokollit B të marrëveshjes së tregtisë së lirë, ndërmjet shteteve të EFTA-s dhe Republikës së Shqipërisë, lidhur me përkufizimin e konceptit të “produkteve origjinuese” dhe metodat e bashkëpunimit administrativ, dhe ndryshimi i marrëveshjeve për bujqësinë, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Konfederatës së Zvicrës, dhe Republikës së Shqipërisë e Republikës së Islandës, si pjesë përbërëse të saj” (Hyrja në fuqi në 1 janar 2022)

  kliko ketu 


 • Ligji nr. 122/2021 datë 09.12.2021 “Për një shtesë në ligjin nr 99/2021 datë 7.7.2021 “Për ratifikimin e Vendimit të Komitetit të Përbashkët EFTA – Shqipëri nr. 1 i vitit 2021 miratuar më 24.06.2021, për ndryshimin e protokollit B të marrëveshjes se tregtisë së lirë ndërmjet shteteve të EFTA-s dhe Republikës së Shqipërisë lidhur me përkufizimin e konceptit të ‘produkteve origjinuese’ dhe metodat e bashkëpunimit administrativ, dhe ndryshimin e marrëveshjeve për bujqësinë ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Konfederatës së Zvicrës, dhe Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Islandës, si pjesë përbërëse e saj”, hyrë në fuqi me 1 janar 2022.


 

 • Ligj 101/2021 “Për ratifikimin e vendimit të Komitetit të Përbashkët të Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore nr.1/2021, miratuar më 21.6.2021, për ndryshimin e shtojcës 4 të marrëveshjes së tregtisë së lirë të Evropës Qendrore (CEFTA 2006), që përcakton protokollin në lidhje me përkufizimin e konceptit të “produkteve origjinuese” dhe metodat e bashkëpunimit administrativ””. ((Hyrja në fuqi më  1 shkurt 2023)

  kliko ketu 

 • Ligj Nr. 46/2020 “Për ratifikimin e Protokollit Shtesë 6 të Marrëveshjes për amendimin dhe Aderimin në Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore” (Hyrja në fuqi më 11 Januar 2021)

   kliko ketu 

 

 • LIGJ Nr. 18/2018 PËR RATIFIKIMIN E PROTOKOLLIT SHTESË 5 TË MARRËVESHJES PËR AMENDIMIN DHE ADERIMIN NË MARRËVESHJEN E TREGTISË SË LIRË TË EVROPËS QENDRORE, Hyrja ne fuqi Prill 2018

  kliko ketu

 

 • Ligj Nr. 31/2021 ’Për ratifikimin e Marrëveshjes së Partneritetit, Tregtisë dhe Bashkëpunimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut”. (Hyrja në fuqi më 3 Maj 2021)


  kliko ketu

 

 

 

 

 

 

Kontaktet

 • "Bulevardi Dëshmorët e Kombit", Tiranë
 • 04 220 02 45
  04 244 80 21
 • Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Faqja zyrtare e Komitetit Kombëtar të Lehtësimit të Tregtisë u dizenjua me mbështetjen e projektit të USAID-it për Rritjen Ekonomike Rajonale (REG).

                                                     
     

Përditësohuni

Rreth Komitetit Kombëtar të Lehtësimit të Tregtisë

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Green Dark_Green Oranges Yellow

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction