Mbledhja e parë e takimit të Komitetit Kombëtar të Lehtësimit të Tregtisë u zhvillua në datën 1 Korrik 2016. 

Më shumë...