Në vijim të konkluzioneve të dala përgjatë takimit të tretë të Komitetit Kombëtar të Lehtësimit të Tregtisë, mbajtur në Maj 2017, u organizua një sesion i përbashkët informues me Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave mbi dispozitat e reja të Kodit Doganor.

Ky sesion informues njohu më nga afër të pranishmit mbi zhvillimet dhe risitë e përcjella me hyrjen në fuqi të dispozitave të Kodit Doganor. Në këtë sesion ishin të pranishëm përfaqësues të Dhomës Kombëtare të Tregtisë dhe Industrisë, Shoqata e Agjentëve Doganorë, Ambasada Gjermane, përfaqësues të Biznesit etj. Gjithashtu, ky takim mundësoi një dialog midis institucioneve qeveritare dhe biznesit për tu njohur më nga afër me ndryshimet e reja ligjore, por edhe për tu diskutuar problematikat e deritanishme.

Përfaqësues të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave sqaruan se Kodi i ri Doganor përafron më tej procedurat doganore evropiane dhe ofron lehtësira të mëtejshme për eksportuesit shqiptarë. Nga ana tjetër, u sqaruan disa koncepte si Operatori Ekonomik i Autorizuar, procedurat e zhdoganimit lokal, deklarimi i thjeshtuar, trajtimi tarifor favorizues, magazinimi doganor dhe ai i përkohshëm etj.

Me qëllim akomodimin sa më të mirë të komunitetit të biznesit u dakordësua organizmi i takimeve të ngjashme në muajt në vijim. Për këtë qëllim do të përgatitet një kalendar sesionesh informuese mbi procedurat e Kodit të ri Doganor, nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes nëpërmjet Komitetit Kombëtar të Lehtësimit të Tregtisë dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave, Agjencive Doganore dhe biznesit, sipas nevojave të tyre.

PREZANTIM KODI I RI DOGANOR

NDRYSHIMET E KODIT TE RI DOGANOR

INFORMACION DETYRUES

Kontaktet

  • "Bulevardi Dëshmorët e Kombit", Tiranë
  • 04 220 02 45
    04 244 80 21
  • Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Faqja zyrtare e Komitetit Kombëtar të Lehtësimit të Tregtisë u dizenjua me mbështetjen e projektit të USAID-it për Rritjen Ekonomike Rajonale (REG).

                                                     
     

Përditësohuni

Rreth Komitetit Kombëtar të Lehtësimit të Tregtisë

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Green Dark_Green Oranges Yellow

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction